DK CC DIN VIDEN december 2015 serviceloven kateter - Coloplast Danmark A/S

Kender du reglerne for bevilling af katetre? 

I de danske kommuner bevilliger man hjælpemidler til borgere med et bestemt behov for afhjælpning efter Servicelovens § 112. Denne paragraf dækker også katetre og gælder både, hvis du skal have din første bevilling efter at være blevet udskrevet fra hospitalet til din hjemkommune, og hvis du skal ansøge bevilling, om et nyt produkt. 

I Servicelovens § 112 findes et væsentlighedskriterium, der beskriver, hvornår du som borger har ret til kommunal bevilling af et hjælpemiddel. Du har ret til kompensation, når et hjælpemiddel enten giver en væsentlig afhjælpning af funktionsnedsættelsen, giver en væsentlig lettelse i alle ugens syv dage eller er en nødvendig forudsætning for at komme i erhverv.

Det er vigtigt at vide, at du har ret til bevilling af det bedst egnede og billigste kateter til afhjælpning af dine behov. Kriterierne om bedst egnet og billigst skal efter loven vægtes lige og skal være baseret på en konkret, individuel vurdering af dine samlede behov for afhjælpning, både fysisk og psykisk.

Det skal du være opmærksom på, når du laver bevillingsansøgningen

Der skal altid foretages en konkret, individuel vurdering af dine behov uanset om der er tale om din første kateterbevilling, eller om du ønsker en bevilling til et andet kateter, end det du anvender i dag. Første gang du ansøger om bevilling til et kateter, sker det oftest i samarbejde med din sygeplejerske på hospitalet. Men du kan også selv udfylde din bevillingsansøgning på Borger.dk.

Bevillingsansøgningen skal indeholde en faktuel og saglig beskrivelse af dine behov og tydeligt angive, hvilke egenskaber det givne kateter har i forhold til at opfylde dine behov for at tømme blæren på bedst mulig vis. Her er et par eksempler: Katetret er nemt at håndtere under indføringen, f.eks. på grund af katetrets udformning eller stivhed, det er let at åbne, eller at katetret sikre dig en skånsom tømning af din blære, fordi katetrets overfladebehandling gør, at det glider ubesværet i urinrøret. Et eksempel kan også være din evne til selvstændigt at håndtere katetret. Det er vigtigt, at ansøgningen også giver en beskrivelse af dit faktuelle behov, så kommunen bedst muligt kan vurdere det bedst egnede produkt.

Hvis du har behov for en ny bevilling til et andet kateter, end det du anvender i dag, så skal de helt konkrete udfordringer fremgå af din bevillingsansøgning, eksempelvis om du har svært ved at indføre dit nuværende kateter eller oplever et stigende antal urinvejsinfektioner. Kommunens vurdering skal også tage højde for et socialt perspektiv, så hvis du er meget socialt aktiv, men føler dig socialt begrænset på grund af eksempelvis katetrets størrelse, så bør det beskrives i ansøgningen.

Oplever du forringede motoriske evner, et dårligere syn, tørre slimhinder grundet overgangsalderen eller et stigende antal urinvejsinfektioner m.v., og er dette årsagen til, at du har behov for et andet kateter, så er det også vigtigt at beskrive dette, samt hvordan et alternativt kateter imødekommer dine ”nye” behov bedre end dit nuværende kateter.

Brug for vejledning?

Er du i tvivl om produkter eller bevilling, så er du altid velkommen til at kontakte Coloplasts Kundeservice for professionelle råd om produkter og bevilling på 49 11 12 13

 

Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion