Katetervejledning til dine patienter

Se videoer om anvendelsen af Coloplast produkter og hvilke materialer der kan hjælpe dine patienter. 

Søg økonomisk støtte

Søg økonomisk støtte

Sådan ansøges om økonomisk støtte til faglige arrangementer, konferencer og uddannelse. Læs mere
Luk

Sådan ansøger du økonomisk støtte

Præcisering af eksisterende regler

Reglerne for ansøgning om økonomisk støtte – ansøgt hos medicovirksomheder - til faglige arrangementer, uddannelse eller deltagelse i nationale og internationale årsmøder eller konferencer, er blevet præciseret overfor medicovirksomheder i Danmark. 

Medicovirksomheder – som Coloplast - som er medlem af Medicoindustrien (Den danske brancheorganisation) og MedTech Europe (Den europæiske paraplyorganisation for brancheforeninger EUCOMED og EDMA), skal følge organisationernes regler for ”Samarbejde med sundhedspersonale”. Det betyder blandt andet, at Coloplast ikke må have nogen indflydelse på, hvilke sundhedspersoner der skal deltage i de arrangementer, der søges støtte til.

Coloplast skal dog også opfylde reglerne i den danske tilknytningsbekendtgørelse, som kræver, at Coloplast verificerer, at de sundhedspersoner, som sundhedsorganisationerne udvælger til at modtage støtten fra Coloplast til at deltage i et arrangement, har de nødvendige kvalifikationer til at deltage i arrangementet. Herudover er Coloplast også forpligtet til at orientere det sundhedspersonale, som modtager støtten, indberetningspligt, hvis de er underlagt denne.

PRÆCISERING

For at kunne opfylde forpligtelsen til at verificere kvalifikationerne for det sundhedspersonale, som modtager støtte, skal Coloplast sikre modtagelse af oplysninger om de sundhedspersonaler, som modtager den økonomiske støtte, i forbindelse med en ansøgning om støtte. Når relevant, skal Coloplast ligeledes orientere modtager om dennes indberetningspligt.

Nye regler

Per den 26. maj 2021 skal danske medicovirksomheder senest den 31. januar i hvert kalenderår give Lægemiddelstyrelsen meddelelse om udbetalt økonomisk støtte til sundhedspersoners deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konference i Danmark. Coloplast skal også informere sundhedspersoner om deres forpligtelse til at indrapportere modtaget støtte til Lægemiddelstyrelsen.

Se Lægemiddelstyrelsens beskrivelse af de nye regler her (link) Tilknytningsreglerne udvides fra den 26. maj 2021 (laegemiddelstyrelsen.dk).

Bemærk, at de nye regler ikke kræver indberetning for rent nationale arrangementer, som f.eks. faglige sammenslutningers årsmøder.

NYT

Alle beløb udbetalt til fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konference i Danmark, skal registreres og indrapporteres til Lægemiddelstyrelsen – både af modtager af støtte og af virksomheden.

Samlet oversigt over medførte ændringer i Coloplasts ansøgningsproces

Sundhedsorganisationen skal

 • i ansøgningen indsætte oplysninger om stilling, uddannelse og erfaring for det sundhedspersonale, der søges støtte til.

Modtageren af økonomisk støtte skal

 • indrapportere modtagelse af støtten til Lægemiddelstyrelsen, når der modtages støtte til fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark.

Coloplast skal

 • altid orientere modtageren af den økonomiske støtte, når denne har indberetningspligt til Lægemiddelstyrelsen.
 • indrapportere én gang årligt, hvem virksomheden har ydet økonomisk støtte til (hvilket medfører, at Coloplast skal have oplyst modtagers CPR-nummer).
 • Dokumentere, at ovenstående tiltag er foretaget.

Vigtige informationer

For at ansøge om støtte, skal der udfyldes et ansøgningsskema med obligatoriske oplysninger. Der skal vedlægges budgetudkast samt kopi af aktivitetens program.

Vær opmærksom på, at beløbet, der tildeles, skal udbetales til en afdeling- eller fondskonto.

Ansøgningsprocessen 

Vi anbefaler, at der som udgangspunkt søges om økonomisk støtte mindst tre måneder inden arrangementets start.

Du kan downloade ansøgningsskema på dansk her

Processen er som følger:

 1. Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til edugrantdk@coloplast.com
 2. Ansøgningen behandles af Coloplast Danmark A/S (herefter nævnt som Coloplast) Grant Committee.
 3. Ansøgningens kontaktperson får svar fra Coloplast indenfor 2-4 uger. Ved positivt tilsagn vil kontaktpersonen modtage en kontrakt til underskrift.
 4. Kontrakten returneres med validering af kontaktinformationer på modtageren af den tildelte støtte
 5. Coloplast informerer modtager af støtten, hvis denne har en indberetningspligt
 6. Modtager indberetter til Lægemiddelstyrelsen
 7. Modtager sender CPR-nummer til virksomheden (gerne krypteret). Data indberettes også af Coloplast til Lægemiddelstyrelsen inden årets udgang
 8. Det ansøgte beløb overføres til organisationen ca. 2 uger efter modtagelse af underskrevet kontrakt
 9. Efter afholdelse af uddannelsesarrangementet indsendes bilag på anvendt beløb til Coloplast.

Selvom processen for ansøgning er ændret, er det vigtigt at slå fast, at Coloplast fortsat er positiv overfor at yde økonomisk støtte/sponsorat til sundhedspersoner – processen for ansøgning skal blot håndteres på en ny måde.

Opdateret den 31. maj 2021.

Luk

Uridomundervisning

Du kan som sundhedspersonale bestille uridomundervisning af en af vores konsulenter/sygeplejersker. Træningen foregår typisk med en gruppe af min. 10 deltagere.

Hvad er et uridom?

Læs mere om uridomer her
Luk

Hvad er et uridom?

Et uridom er et sikkert, brugervenligt og diskret hjælpemiddel til mænd, der lider af urininkontinens.

Uridomet minder om et almindeligt kondom og rulles på penis på samme måde. Yderst på uridomet sidder en udløbsstuds, som tilsluttes en urinpose.

Urinposen placeres dernæst på enten låret eller læggen. Uridomet skiftes som regel kun én gang i døgnet og posen tømmes som ved almindeligt toiletbesøg.

Luk

Økonomisk i brug?

Læs mere her
Luk

Et pilotprojekt og omkostningsanalyse på inkontinenshjælpemiddel 1) til mænd foretaget i Roskilde Kommune viser at:

 • Omkostninger for en uridombruger pr. år er 31.935 kr.
 • Omkostninger for en blebruger pr. år er 88.345 kr.

Det er dermed en besparelse pr. år på 56.410 kr. ved at skifte fra bleer til uridomer.

 

Kilde 1) Fokus på Inkontinens Speciel Nr. 4, 2007.

Luk

Analirrigationssystem

Kort introduktion til analirrigation

Kort introduktion til analirrigation

Se video
Luk

Kort introduktion til analirrigation

ikon

Når Peristeen® anvendes hver eller hver anden dag, afhængigt af din læges eller sygeplejerskes anbefaling, kan du bedre forebygge ufrivillig afføring og forstoppelse. Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om uheld, og du får dermed mere overskud til at gøre de ting, du har lyst til.

 

Tag dig god tid

Brug af Peristeen betyder, at du skal vænne dig til en ny rutine, men dine anstrengelser vil betale sig. Regelmæssig tømning af tarmen kan have stor betydning for din livskvalitet.


De tre vigtigste ting at huske på, når du går i gang, er: 

 • Brug Peristeen regelmæssigt. Følg den plan, som din læge eller sygeplejerske har anbefalet. Regelmæssig tømning af tarmen med Peristeen hjælper med at forebygge ufrivillig afføring og forstoppelse. Det kan desuden reducere den tid, du bruger på at håndtere dine afføringsproblemer. 
 • Vælg et tidspunkt, hvor du kan tømme tarmen uforstyrret og uden at skulle skynde dig. Det nøjagtige tidspunkt, du vælger at tømme tarmen på, er ikke afgørende, men prøv at gøre det på samme tid hver dag, så du kan få en regelmæssig rutine. 
 • Hold kontakt med din læge eller sygeplejerske i de første par måneder, hvor du bruger Peristeen. De kan hjælpe dig med eventuelle spørgsmål, du måtte have, og med at tilpasse din rutine, hvis det er nødvendigt. Du kan desuden kontakte Coloplast kundeservice for at få rådgivning.
Luk
Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion