Luk
Find hjemmesiden for dit Coloplast-land
Login to your Coloplast HCP area

Katetervejledning til dine patienter

Se videoer om anvendelsen af Coloplast produkter og hvilke materialer der kan hjælpe dine patienter. 

Søg økonomisk støtte

Søg økonomisk støtte

Sådan søger du økonomisk støtte/sponsorering til faglige arrangementer, konferencer og uddannelsestilskud. Læs mere
Luk

Sådan søger du økonomisk støtte

Ønsker du at søge støtte til faglige arrangementer eller deltagelse i nationale og internationale årsmøder eller konferencer, er reglerne for ansøgning ændret pr. 1. januar 2018.

Fra 1. januar 2018 må medicovirksomheder, som er medlem af MedTech Europe (Den europæiske paraplyorganisation for brancheforeninger EUCOMED og EDMA), ikke længere yde direkte støtte til en sundhedsperson til 3. parts konferencer eller møder.

Coloplast må derfor ikke længere yde økonomisk støtte eller sponsorat direkte til en sundhedsperson og vil derfor skulle afvise personlige ansøgninger, som vi modtager.

I stedet vil det være afdelingsledelsen på sygehuset eller den kommunale ledelse i hjemmeplejen, som skal søge om økonomisk støtte. Vær opmærksom på, at beløbet, der søges, skal udbetales til en afdelings – eller fondskonto. Afdelingsledelsen eller kommunen beslutter selv efterfølgende, hvilken sundhedsperson, der skal have gavn af sponsoratet.

For at kunne ansøge skal der udfyldes et ansøgningsskema med obligatoriske oplysninger samt vedlægges dokumentation for det beløb, man ønsker at ansøge om.

Du kan se mere om ansøgningsprocessen her

Du kan finde ansøgningsskema på dansk her. Det udfyldte skema sendes på mail til edugrantdk@coloplast.com. Herefter foretages en uvildig vurdering af, om der kan ydes støtte. 

Vi anbefaler, at der som udgangspunkt søges om økonomisk støtte mindst tre måneder inden arrangementets start.

Processen er som følger:

 1. Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til edugrantdk@coloplast.com
 2. Ansøgningen behandles af Coloplast Danmark A/S Grant Committee.
 3. Ansøgningens kontaktperson får svar fra Coloplast indenfor 2-4 uger. Ved positivt tilsagn vil kontaktpersonen modtage en kontrakt til underskrift.
  (OBS kontrakten skal underskrives af afdelingsledelsen eller den kommunale ledelse)
 4. Kontrakt returneres til Coloplast og overførsel af beløb vil igangsættes og kan forventes modtaget indenfor 2-3 uger.
 5. Efter afholdelse af uddannelsesarrangementet indsendes bilag på anvendt beløb til Coloplast.

Det er vigtigt at slå fast, at Coloplast fortsat er positiv overfor at yde økonomisk støtte/sponsorat til sundhedspersoner – nu skal der blot ansøges på en ny måde.

Du kan se mere om økonomisk støtte/sponsorater fra Medicovirksomheder her: Pjece til Medicoindustriens pjece ”Medicoindustriens sponsorvejledning” og pjece ”De danske tilknytningsregler 2014”

 

Politik

Hvor det er tilladt i henhold til nationale love, regler og faglige adfærdskodekser, kan Coloplast Danmark A/S yde økonomisk støtte til fremme af faglig uddannelse.

Økonomisk støtte fra Coloplast Danmark A/S må aldrig være betinget af nogen form for nuværende eller potentielle fremtidige køb, leasing, anbefaling, recept, brug, levering eller indkøb af Coloplasts produkter eller tjenester.

Coloplast Danmark A/S yder ikke økonomisk støtte til individuelle sundhedspersoner. Den økonomiske støtte skal søges af ledelsen i en sundhedsorganisation. Ledelsen, der modtager tilskuddet, er eneansvarlig for udvælgelse af de enkelte deltagere. Dette vil udtrykkeligt fremgå af den skriftlige kontrakt. 

Alle ansøgninger om økonomisk støtte skal indsendes til og godkendes af Coloplast Danmarks Grant Committee. Internationale arrangementer skal være "Godkendt" i MedTech Europe Conference Vetting System (CVS), som en forudsætning for at få ydet økonomisk støtte.


Luk

Uridomundervisning

Du kan som sundhedspersonale bestille uridomundervisning af en af vores konsulenter/sygeplejersker. Træningen foregår typisk med en gruppe af min. 10 deltagere.

Hvad er et uridom?

Læs mere om uridomer her
Luk

Hvad er et uridom?

Et uridom er et sikkert, brugervenligt og diskret hjælpemiddel til mænd, der lider af urininkontinens.

Uridomet minder om et almindeligt kondom og rulles på penis på samme måde. Yderst på uridomet sidder en udløbsstuds, som tilsluttes en urinpose.

Urinposen placeres dernæst på enten låret eller læggen. Uridomet skiftes som regel kun én gang i døgnet og posen tømmes som ved almindeligt toiletbesøg.

Luk

Økonomisk i brug?

Læs mere her
Luk

Et pilotprojekt og omkostningsanalyse på inkontinenshjælpemiddel 1) til mænd foretaget i Roskilde Kommune viser at:

 • Omkostninger for en uridombruger pr. år er 31.935 kr.
 • Omkostninger for en blebruger pr. år er 88.345 kr.

Det er dermed en besparelse pr. år på 56.410 kr. ved at skifte fra bleer til uridomer.

 

Kilde 1) Fokus på Inkontinens Speciel Nr. 4, 2007.

Luk

Analirrigationssystem

Hvad er analirrigation?

Hvad er analirrigation?

At finde en sikker måde at tømme tarmen på er afgørende for at undgå uønskede komplikationer, såsom ufrivillig afføring og forstoppelse. Læs mere om analirrigation
Luk

Hvordan virker det?

Peristeen tømmer tarmen ved at føre vand ind i tarmen ved hjælp af et rektalkateter. Det foregår, mens brugeren sidder på toilettet. Vandet tømmes derefter fra tarmen sammen med afføringen ud i toilettet. Den nederste del af tarmen tømmes så effektivt, at mange brugere kun skal irrigere hver anden dag.


Ved anvendelse dagligt, hver anden dag eller efter anden fast rutine kan Peristeen hjælpe med at reducere de fysiske gener og den psykiske ængstelse forbundet med afføringsinkontinens og forstoppelse. Det gør det nemmere at deltage i sociale aktiviteter, at gå på arbejde eller rejse.


Fordelene ved at bruge Peristeen:

 • Forhindrer ufrivillig afføring og forstoppelse i op til to dage
 • Gør, at brugeren selv kan beslutte, hvornår han/hun vil have afføring.
 • Lader brugeren vælge, hvornår på dagen, du vil have afføring, så det passer ind i dagligdagen
 • Forbedrer livskvalitet

 

Og det er ikke det hele...

Ved at mindske risikoen for afføringsinkontinens, mindsker Peristeen risikoen for hudirritation. Det kan også være med til at forhindre urinvejsinfektioner og reducere tarmluft. Læs mere og Peristeen eller kontakt kundeservice.

Luk
Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion