Beskyttelse af personlige oplysninger

I egenskab af dataansvarlige vil Coloplast Danmark A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark og Coloplast A/S, Holtedam 1,3050 Humlebæk, Danmark (“Coloplast”) sikre, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende regler.

Coloplast behandler persondataoplysninger (navn, sygehus/kommune, land, e-mail, erhverv og nyhedsmails-præferencer, historie og aktivitet) på de personer, der har tilmeldt sig og ønsker at modtage nyhedsmails for at kunne sende nyhedsmails og kommunikere med disse personer. Coloplast kan lovmæssigt også behandle persondataoplysninger for at forbedre kommunikation og services.Artikel 6 (1)(b) og (f) i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) danner retsgrundlaget for, hvordan Coloplast behandler persondataoplysningerne.

Coloplast vil udelukkende behandle data til det angivne formål. Coloplast vil i visse tilfælde bruge systemer, der kører på tredjepartsplatforme eller involverer tredjepart i behandlingen (for eksempel hosting-udbydere). Sådanne tilfælde indebærer overførsel af data til tredjepart, men udelukkende til det specificeret formål og med en tredjepart, der handler under instruks fra Coloplast. Data kan indsamles og behandles på tværs af Coloplasts netværk, hvilket kan medføre behandling af persondataoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.I sådanne tilfælde sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af tredjepart, som er omfattet af de standardkontraktklausuler om databeskyttelse, der er vedtaget af EU eller en EU-godkendt certificeringsmekanisme for databeskyttelse. For yderligere information om dette henvises til Coloplasts databeskyttelsesrådgiver (detaljer nedenfor).

 

Data opbevares så længe den pågældende person er tilmeldt til modtagelse af nyhedsmails.

 

 

Hvad er mine rettigheder?

Du kan til enhver tid kontakte privacyrequests@coloplast.com for at anmode om:

• Adgang til dine data

• Rettelse eller sletning af dine data

• Restriktioner i forbindelse med behandling af dine data

• At modtage dine data i maskinlæsbart format (dataportabilitet)

• Tilbagetrækning af dit samtykke

 

Udøvelse af ovenstående rettigheder er gratis og vil ikke få nogen negative konsekvenser for dig. Hvis du ønsker mere information om, hvordan Coloplast behandler personlige data, kan du læse mere her Coloplasts Politik om personoplysninger

Coloplast har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har spørgsmål vedrørende den måde, Coloplast behandler personlige data på, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionoffice@coloplast.com eller sende et brev til Coloplast A/S, att.: databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har klager over, hvordan Coloplast behandler personlige data, skal klagen også sendes til vores databeskyttelsesrådgiver. Hvis du er utilfreds med, hvordan Coloplast behandler en modtaget klage, har du ret til at indgive en klage til de relevante databeskyttelseregulatorer. I Danmark er den relevante myndighed Databeskyttelsesagenturet (Datatilsynet -www.datatilsynet.dk).

 

 

Hvordan skal jeg kontakte Coloplast?

Kontakt Coloplasts Kundeservice på telefon 49 11 12 13 eller dkinbound@coloplast.dk ved eventuelle spørgsmål.

Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion