Privacy notice - Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger


Formålet med denne meddelelse er at oplyse om Coloplasts håndtering af personlig information for personer, der giver samtykke til:

  1. Bestillingssamtykke
  2. Samtykke til supportydelser
  3. Samtykke til prøveforsendelser
  4. og/eller markedsføringstilladelse

1. Hvem er ansvarlig for behandling af mine informationer?

Coloplast-koncernen består af mange selskaber rundt om i verden. Coloplast-selskaberne, som udfører den service, du tilmelder dig, er fælles dataansvarlige og er ansvarlige for at håndtere dine oplysninger. Nogle ydelser leveres af det lokale Coloplast-selskab, som forefindes i dit land/region, mens andre ydelser leveres af Coloplast A/S i Danmark (Hovedkvarter), mens andre ydelser bliver leveret af parterne sammen.

Parterne har i den forbindelse indgået en aftale iht. artikel 26 GDPR, hvor hovedansvaret for at indhente samtykke korrekt, hvilket vil sige gyldigheden af samtykket, ligger hos det lokale Coloplast-selskab, som har modtaget samtykket, i samarbejde med Hovedkontoret, hvorimod Hovedkontoret og dit lokale Coloplast-selskab deler ansvaret for at holde data opdateret. Hovedkontoret vil med tiden slette eller anonymisere data. Kontakt venligst dataprivacyofficer@coloplast.com for yderligere information, eller besøg Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com)

Du kan nedenfor se de ansvarlige Coloplast-selskaber for de relevante samtykkemuligheder in sektion 2 (to).

Med hensyn til de samtykker, du giver, er ”Coloplast” den ansvarlige dataansvarlige, som nævnt nedenfor.

2. Hvordan behandles mine data?

Når du kontakter Coloplast, vil vi i de fleste tilfælde behandle dine data baseret på et kontraktforhold mellem dig og Coloplast. Men da vi også vil behandle oplysninger om din medicinske situation (sensitive data), har vi også brug for dit samtykke til at behandle ordrer eller sende prøver og for at give dig supportydelser.

Tabellen nedenfor viser de forskellige typer af samtykke, du kan vælge imellem. Ved hver samtykkemulighed kan du se (i), hvilke formål din informationer bliver brugt til, og hvilke informationer vi indsamler per formål (ii), hvem vi deler informationerne med (iii), hvor længe de gemmes (V), og (IV) på hvilket retsgrundlag de behandles. Der gives en beskrivelse af retsgrundlaget med henvisning til relevante artikler i EU’s forordning om databeskyttelse (GDPR).

Informationerne, som Coloplast evt. indhenter, afhænger af de ydelser, du har tilmeldt dig, og det samtykke, du har givet. Nedenfor kan du se detaljer for hver samtykkemulighed. Informationer for samtykkemuligheder listet nedenfor er eksempler på, hvilke informationer Coloplast muligvis vil indhente. Afhængig af, hvilke informationer du (frivilligt) har givet til Coloplast, må Coloplast kun opbevare nogle af informationer vist nedenfor.

 

1. Ordresamtykke (Kortsigtet samtykke)


Til hvilket formål indsamler og bruger I information om mig?

For at kunne behandle dine produkt- og serviceordrer, inkl. levering, bevillingshåndtering og kommunikation med sundhedsfaglige personer og/eller myndigheder i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle dine ordrer, for at opbevare de informationer, du giver os, og for at administrere dine valgte præferencer (datakategorier 1-4).

 

Hvilke informationer bliver der indsamlet om mig?

De informationer, der bliver indsamlet, er dem, som du oplyser Coloplast i forbindelse med din ordre.

 

Dette kunne være:

1. Personlige informationer (fornavn, efternavn, adresse, og hvis nødvendigt, din fødselsdag, køn, cpr-nr.).

2. Kontaktdetaljer (e-mail, og hvis nødvendigt, dit telefonnummer).

3. Helbred- og produktdetaljer, hvis nødvendigt for dit køb (produkttype, operationstype, operationsdato, vægt, højde).

4. Transaktioner og aktivitetsdetaljer (ordre og faktura).

 

Hvem deler I informationerne med?

Tredje part, som handler på instruktion fra Coloplast (fx leverandører af cloud it-ydelser, betalingsprocesser, tredje part ERP- software). Coloplast hverken sælger eller deler dine oplysninger med tredje part, som bruger det for egen vinding.

Undtagelsesvis kan dine informationer blive delt med sundhedsfaglige personer eller myndigheder for at behandle din ordre – fx hvis de leverer, finansierer og/eller godkender din medicinske behandling.  

 

På hvilket retsligt grundlag behandler I disse informationer?

Oplysningerne behandles for at overholde kontraktlige forpligtelser og på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 6(1)(b) og 6(1)(a), jf. 9(2)(a) i GDPR-loven.

 

Hvor længe opbevarer I disse informationer?

Dette kortsigtede samtykke er gældende i 12 måneder.

Data vil blive slettet, hvis en bruger tilbagekalder sit samtykke (medmindre vi lovmæssigt er nødt til at opbevare dataene), eller hvis en bruger ikke har givet Coloplast en anden form for samtykke for behandling af data indenfor 12 måneder.

Data vedrørende transaktioner opbevares som dokumentation i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning, fx love omkring bogholderi, skat, kvalitet eller begrænsning af handlinger.

 

 

Ansvarlige

Det lokale Coloplast-selskab du handler med i dit land (klik på linket for at se de lokale enheder).

og

Coloplast A/S Humlebæk, Danmark

i fællesskab. (Klik her for mere information om, hvordan parterne deler ansvaret).

 2. Samtykkeerklæring for supportydelser


Til hvilket formål indsamler og bruger I information om mig?

Vi opbevarer de informationer, du giver os, og administrerer dine valgte præferencer (datakategorier 1.-6.)

For at give personlig produktvejledning, træning og support (datakategorier 1.-5.)

Vi tilpasser den information, som Coloplast vil sende dig, baseret på dine præferencer og information, og sender dig personlige servicebeskeder, påmindelser og evalueringer. (datakategorier 1., 3., 4., 6.)

Vi tilbyder dig sygeplejerske-service, inkl. anbefaling? (hvis sådan en service findes i dit land, og du har tilmeldt dig). (datakategorier 1., 3., 6.,)

Vi udvikler og/eller forbedrer på et bredt udvalg af Coloplast produkter, teknologier, algoritmer, kommunikationspraksis, apps og andre services, herunder for at opnå en bedre forståelse for brugeroplevelser/adfærd og præferencer. Dette omfatter også at få indsigt og udvikle produkter og markedsføringskrav relateret til Coloplasts produkter og services. (datakategorier 1., 3., 4., 5.)

Vi deler dine informationer med en tredje part, som leverer, finansierer og/eller godkender din bevilling (medicinske behandling), hvis det er nødvendigt for at yde support servicen til dig, jf. kolonne 3 (datakategorier 1.-5.)

Vi behandler dine produkt- og prøvebestilling, dine serviceforespørgsler, inkl. levering, bevillingshåndtering, og vi kommunikerer med sundhedsfaglige personer og/eller myndigheder for at kunne behandle dine ordrer. (datakategorier 1., 2., 3.)

 

Hvilke informationer bliver der indsamlet om mig?

De informationer, der bliver indsamlet, er de informationer, som du oplyser Coloplast:

1. Personlige informationer (fornavn, efternavn, adresse, og hvis nødvendigt, din fødselsdag, køn, cpr-nummer). 

2. Kontaktdetaljer (e-mail, og hvis nødvendigt, dit telefonnummer).

3. Helbred- og produktdetaljer, hvis nødvendigt for dit køb (produkttype, operationstype, operationsdato, vægt, højde).

4. Præferenceinformation: Informationer, du har valgt at modtage.

5. Transaktioner og aktivitetsdetaljer (ordrer og fakturaer, dato og tidspunkt for samtaler, møder og anden interaktion med Coloplast). 

6. Anden information, som du måtte dele med Coloplast som en del af supportprogrammet.

 

 

Hvem deler I informationerne med?

Tredje part, som handler på instruktion fra Coloplast (fx leverandører af cloud it-ydelser, betalingsprocesser, tredje part ERP- software). Coloplast hverken sælger eller deler dine oplysninger med tredje part, som bruger det for egen vinding.

Undtagelsesvis kan dine informationer blive delt med sundhedsfaglige personer eller offentlige myndigheder eller en tredje part, som finansierer (giver tilskud) og/eller godkender din medicinske behandling (bevilling) i det omfang det er nødvendigt for at behandle din supportforespørgsel og tilknyttede tjenester. 

 

 

På hvilket retsligt grundlag behandler I disse informationer?

Oplysningerne behandles for at overholde kontraktlige forpligtelser og på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 6(1)(b) og 6(1)(a), jf. 9(2)(a) i GDPR-loven.

 

 

Hvor længe opbevarer I disse informationer?

Så længe et samtykke fra en bruger er gældende. Data vil blive slettet, hvis en bruger tilbagekalder sit samtykke, eller hvis der ikke har været interaktion mellem brugeren og Coloplast indenfor de seneste tre (3) år. (Interaktion inkluderer enhver form for supportydelse, ordrer, breve, e-mails, telefonsamtaler eller en hvilken som helst anden form for kommunikation).

Data vedrørende transaktioner opbevares som dokumentation i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning, fx love omkring bogholderi, skat, kvalitet eller begrænsning af handlinger.

 

Ansvarlige

Det lokale Coloplast-selskab du handler med i dit land (klik på linket for at se de lokale enheder).

og

Coloplast A/S Humlebæk, Danmark

i fællesskab. (Klik her for mere information om, hvordan parterne deler ansvaret).

3. Sample Consent - Samtykkeerklæring for prøveforsendelse


Til hvilket formål indsamler og bruger I information om mig?

For at behandle dine produkt- og serviceordrer, inkl. levering. (datakategorier 1.-5.)

For at give personlig produktvejledning, træning og support (datakategorier 1.-5.)

Vi tilpasser den information, som Coloplast vil sende dig, baseret på dine præferencer og information, og sender dig personlige servicebeskeder, påmindelser og evalueringer. (datakategorier 1., 3., 4., 6.)

Vi tilbyder dig sygeplejerske-service, inkl. anbefaling (hvis sådan en service findes i dit land og du har tilmeldt dig). (datakategorier 1., 3., 6.,)

Vi udvikler og/eller forbedrer på et bredt udvalg af Coloplast produkter, teknologier, algoritmer, kommunikationspraksis, apps og andre services, herunder for at opnå en bedre forståelse for brugeroplevelser/adfærd og præferencer. Dette omfatter også at få indsigt og udvikle produkter og markedsføringskrav relateret til Coloplasts produkter og services. (datakategorier 1., 3., 4., 5.)

Vi deler dine informationer med en tredje part, som leverer, finansierer og/eller godkender din bevilling (medicinske behandling), hvis det er nødvendigt for at yde support servicen til dig, jf. kolonne 3 (datakategorier 1.-5.) 

Vi behandler dine produkt- og prøveordrer, inkl. levering og bevillingshåndtering, og vi kommunikerer med sundhedsfaglige personer og/eller myndigheder for at kunne behandle dine ordrer. (datakategorier 1., 2., 3.)

 

 

 

Hvilke informationer bliver der indsamlet om mig?

1. Personlige informationer (fornavn, efternavn, adresse, og hvis nødvendigt, din fødselsdag, køn). 

2. Kontaktdetaljer (e-mail, og hvis nødvendigt, dit telefonnummer).

3. Helbred- og produktdetaljer, hvis nødvendigt for dit køb (produkttype, operationstype, operationsdato, vægt, højde).

4. Præferenceinformation: Informationer, du har valgt at modtage.

5. Transaktioner og aktivitetsdetaljer (ordrer og fakturaer, dato og tidspunkt for samtaler, møder og anden interaktion med Coloplast). 

6. Anden information, som du måtte dele med Coloplast som en del af supportprogrammet.

 

 

Hvem deler I informationerne med?

Tredje part, som handler på instruktion fra Coloplast (fx leverandører af cloud it-ydelser, betalingsprocesser, tredje part ERP- software). Coloplast hverken sælger eller deler dine oplysninger med tredje part, som bruger det for egen vinding.

Undtagelsesvis kan dine informationer blive delt med sundhedsfaglige personer eller myndigheder for at behandle din ordre – fx hvis de leverer, finansierer og/eller godkender din medicinske behandling.  

 

På hvilket retsligt grundlag behandler I disse informationer?

Oplysningerne behandles for at overholde kontraktlige forpligtelser og på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 6(1)(b) og 6(1)(a), jf. 9(2)(a) i GDPR-loven.

 

Hvor længe opbevarer I disse informationer?

Så længe et samtykke fra en bruger er gældende. Data vil blive slettet, hvis en bruger tilbagekalder sit samtykke, eller hvis der ikke har været interaktion mellem brugeren og brugeren indenfor de seneste tre (3) år. (Interaktion inkluderer enhver form for ordrer, breve, e-mails, telefonsamtaler eller en hvilken anden form for kommunikation.

Data vedrørende transaktioner opbevares som dokumentation i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning, fx love omkring bogholderi, skat, kvalitet eller begrænsning af handlinger.

 

 

Ansvarlige

Det lokale Coloplast-selskab du handler med i dit land (klik på linket for at se de lokale enheder).

og

Coloplast A/S Humlebæk, Danmark

i fællesskab. (Klik her for mere information om, hvordan parterne deler ansvaret).

4. Marketing Permission - Markedsføringssamtykke


Til hvilket formål indsamler og bruger I information om mig?

Vi tilpasser den information, som Coloplast vil sende dig, baseret på dine præferencer og detaljer (personlige detaljer, helbredstilstand, sundheds- og produktdetaljer samt transaktioner og aktivitetsoplysninger), herunder tilrettede, personlige beskeder, påmindelser, specielle tilbud og fordele.(datakategorier 1.-5.)

Vi foretager segmenteringsanalyser baseret på dine personlige oplysninger, helbredstilstand, sundheds- og produktdetaljer, transaktioner og aktivitetsoplysninger samt informationspræferencer og for at få indsigt og gennemføre skræddersyede kampagner med relevans for dig.

 

 

Hvilke informationer bliver der indsamlet om mig?

De oplysninger, der er indsamlet, er de oplysninger, du giver til Coloplast. Det kan være:

1. Personlige informationer (fornavn, efternavn, adresse, og hvis nødvendigt, din fødselsdag, køn). 

2. Kontaktdetaljer (e-mail, og hvis nødvendigt, dit telefonnummer).

3. Helbred- og produktdetaljer, hvis nødvendigt for dit køb (produkttype, operationstype, operationsdato, vægt, højde).

4. Præferenceinformation: Informationer, du har valgt at modtage.

5. Transaktioner og aktivitetsdetaljer (ordrer og fakturaer, dato og tidspunkt for samtaler, møder og anden interaktion med Coloplast). 

 

Hvem deler I informationerne med?

Tredje part, som handler på instruktion fra Coloplast (fx leverandører af cloud it-ydelser, betalingsprocesser, tredje part ERP- software). Coloplast hverken sælger eller deler dine oplysninger med tredje part, som bruger det for egen vinding.

Undtagelsesvis kan dine informationer blive delt med sundhedsfaglige personer eller myndigheder for at behandle din ordre – fx hvis de leverer, finansierer og/eller godkender din medicinske behandling.  

 

På hvilket retsligt grundlag behandler I disse informationer?

Oplysningerne behandles for at overholde kontraktlige forpligtelser og på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 6(1)(b) og 6(1)(a), jf. 9(2)(a) i GDPR-loven.

 

Hvor længe opbevarer I disse informationer?

Så længe et samtykke fra en bruger er gældende. Data vil blive slettet, hvis en bruger tilbagekalder sit samtykke, eller hvis der ikke har været interaktion mellem brugeren og brugeren indenfor de seneste tre (3) år. (Interaktion inkluderer enhver form for ordrer, breve, e-mails, telefonsamtaler eller en hvilken som helst anden form for kommunikation).

 

 

Ansvarlige

Det lokale Coloplast-selskab du handler med i dit land (klik på linket for at se de lokale enheder).

 


 

 

 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. At tilbagetrække dit samtykke vil ikke få nogen negativ konsekvens for dig, men du vil ikke længere være i stand til at modtage de tilknyttede services og fordele. Samtykkerne er et krav for at opnå de services, de dækker (marketingsamtykke er nødvendigt for at modtage marketingmateriale etc.). Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af handling baseret på samtykke forud for tilbagetrækningen.

Personlig support, tilpasset informations- og/eller segmenteringsanalyse udført under 1. Bestillingssamtykke, 2. Samtykkeerklæring for supportydelser, 3. Samtykkeerklæring for prøveforsendelse, og/eller 4. Tilladelse til offline markedsføring har ingen juridiske eller lignende effekt for dig. Det vil fx ikke påvirke priser, du tilbydes, eller forhindre dig i at købe produkter og services.

Se venligst Coloplast’s global privacy notice for flere informationer, om hvordan Coloplast håndterer dine personlige informationer, kontaktinformationer for Coloplast’s data protection officer, hvilke rettigheder du har som værende den registrerede, samt hvordan de udøves.

3. Sådan kontaktes Coloplast

Ved spørgsmål kan du skrive til privacyrequests@coloplast.com eller kontakte din lokale Coloplast-repræsentant. Find dit lokale Coloplast-kontor her: Contact us - Corporate (coloplast.com)

 

Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion