Samtykkeerklæring - Coloplast Danmark A/S

Samtykkeerklæring

Mit samtykke:

Jeg giver hermed samtykke til, at Coloplast A/S og deres søsterselskaber ("Coloplast") samt deres tredjepartsserviceudbydere kan indsamle, anvende, overføre og behandle personlige data og oplysninger om mig til følgende formål ("formål"):

i.  At udføre forbruger- og markedsføringsrelaterede undersøgelser og analyser
ii.     At sørge for markedsførings- og undervisningsoplysninger relateret til Coloplasts produkter og servicer, og
iii.   At behandle ordrer og anmodninger om vareprøvebestillinger med henblik på generelle administrative formål.

 Sådan kan Coloplast kontakte mig:

Jeg indvilliger i, at Coloplast kan kontakte mig telefonisk, via SMS, e-mail, brev, sociale medier eller via andre kommunikationsformer, men kun til de ovenfor nævnte formål.

Sådan vil Coloplast behandle mine data:

Coloplast respekterer og beskytter personlige oplysninger om enkeltpersoner. Enhver overførsel af data til tredjeparter vil kun finde sted for at støtte de ovenfor beskrevne formål. Data kan blive indsamlet og behandlet på tværs af Coloplasts netværket, som kan omfatte behandling af personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Data vil blive gemt, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene, eller indtil jeg informerer Coloplast i overensstemmelse med mine rettigheder beskrevet nedenfor.

Mine rettigheder:

 Jeg kan kontakte Coloplast til enhver tid for at anmode om:

  • Adgang til mine data
  • Rettelse eller sletning af mine data
  • Begrænsninger angående behandling af mine data
  • At modtage mine data i et maskinlæsbart format (dataportabilitet), og
  • Tilbagetrækning af mit samtykke til ovenstående

I tilfælde af spørgsmål eller overvejelser vedrørende denne samtykkeerklæring kan jeg kontakte Coloplasts globale databeskyttelsesansvarlige på DataProtectionOffice@Coloplast.com. I tilfælde af en tvist med Coloplast har jeg ret til at klage til Datatilsynet.

Kontakt Coloplast:

Kontakt Coloplasts Kundeservice på telefon 49 11 12 13 eller dkinbound@coloplast.com, ved eventuelle spørgsmål.

Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion