DK CC DIN VIDEN december 2015 serviceloven uridom - Coloplast Danmark A/S

Kender du reglerne for bevilling af uridomer? 

I de danske kommuner bevilliger man hjælpemidler til borgere med et bestemt behov for afhjælpning efter Servicelovens § 112. Denne paragraf dækker også uridomer og gælder både, hvis du skal have din første bevilling efter at være blevet diagnosticeret med inkontinens (ufrivillig vandladning), og hvis du skal ansøge bevilling, om et nyt produkt fra kommunen. 

I Servicelovens § 112 findes et væsentlighedskriterium, der beskriver, hvornår du som borger har ret til kommunal bevilling af et hjælpemiddel. Du har ret til kompensation, når et hjælpemiddel enten giver en væsentlig afhjælpning af funktionsnedsættelsen, giver en væsentlig lettelse i alle ugens syv dage eller er en nødvendig forudsætning for at komme i erhverv.

Det er vigtigt at vide, at du har ret til bevilling af det bedst egnede og billigste produkt til afhjælpning af dine behov. Kriterierne om bedst egnet og billigst skal efter loven vægtes lige og skal være baseret på en konkret, individuel vurdering af dine samlede behov for afhjælpning, både fysisk og psykisk.  

Når du skal ansøge om bevilling på uridomer

Der skal altid foretages en konkret, individuel vurdering af dine behov, uanset om der er tale om din første bevilling, eller om du ønsker en bevilling til et andet inkontinensprodukt, end det du anvender i dag.

Første gang du ansøger om bevilling til et inkontinensprodukt, sker det oftest i samarbejde med din sygeplejersken på hospitalet eller din kommunens kontinenssygeplejerske. Men du kan også selv udfylde din bevillingsansøgning på Borger.dk.

Bevillingsansøgningen skal indeholde en faktuel og saglig beskrivelse af dine behov og angive, hvilke funktionelle egenskaber det givne produkt har i forhold til at opfylde dit behov for at håndtere din ufrivillige vandladning på bedst mulig vis. 

Her er et par eksempler: Dine nuværende vanskeligheder og deres hyppighed, din evne til selvstændigt at håndtere inkontinensproduktet, og eventuelt, hvis du har særlige krav til hjælpemidlet. Det er vigtigt, at ansøgningen giver en beskrivelse af det faktuelle behov, så kommunen bedst muligt kan vurdere det bedst egnede produkt.

Hvis du har behov for en ny bevilling af et alternativt inkontinensprodukt f.eks. hvis du ønsker at anvende et uridom i stedet for en ble eller en anden type uridom, end det du anvender i dag, så skal de helt konkrete udfordringer fremgå af din bevillingsansøgning - eksempelvis om du har svært ved at håndtere dit nuværende inkontinensprodukt, eller om du ofte oplever lækage ved forskellige former for aktivitet. Du kan også notere, hvis du er vågen flere gange om natten på grund af lækage eller bleskift, da den manglende søvn kan hæmme din funktionsevne.

Kommunens vurdering skal også tage højde for et socialt perspektiv, så hvis du er meget socialt aktiv, men føler dig socialt begrænset på grund af dit nuværende produkt, så bør det beskrives i ansøgningen.


Brug for vejledning?

Du kan læse mere om dine rettigheder, bevillingsprocessen og ankemuligheder i Danske Handicaporganisationers folder ”Kend spillereglerne” om sagsbehandling på det sociale område her

Er du i tvivl om produkter eller bevilling, så er du altid velkommen til at kontakte Coloplasts Kundeservice for professionelle råd om produkter og bevilling på 49 11 12 13

Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion