Omkostningseffektiv sårbehandling

Med de stadig øgede stramninger på sundhedsbudgettet, bliver udgifter til behandling mere og mere vigtig for sundhedssystemet. Det er vigtigt at huske på, at fokus på de totale behandlingsomkostninger – ikke kun bandagens pris – er nøglen til besparelser. Læs mere
Luk

Referencer

1. J. Posnett et al., The resource impact of wounds on health-care providers in Europe, Journal of Wound Care, Vol 18, No 4, April 2009

Behandling af et sår kræver materialer – bandager, rensemidler og så videre – men også tid til sygepleje og somme tider hospitalsindlæggelse. Studier har vist, at de samlede omkostninger ved sårbehandling kan opdeles i 15-20 % til sårbandager, 30-35 % til sygeplejetid og >50 % til hospitalsudgifter (1).

Derfor er det vigtigt at se på de samlede omkostninger til behandling i stedet for enhedsomkostninger for et givet produkt, når der træffes beslutninger om indkøb.

Inden for sårbehandling skaber Coloplast værditilvækst ved at gøre sundhedspersonale i stand til at hele sår hurtigere og bruge færre ressourcer, samtidig med at patienternes livskvalitet forbedres, og der holdes igen på de samlede omkostninger.

Luk

Værdiargumentation

Optimal absorption betyder længere bæretid, hvilket igen mindsker de samlede omkostninger

Optimal absorption er meget vigtig i forhold til sårhelingsprocessen. På grund af den optimale absorption kan Biatain®-bandager håndtere mere ekssudat end andre bandager. Derved bliver det muligt at bære dem i længere tid (1,2). Læs mere
Luk

Referencer

1) Nielsen et al. EWMA 2011

2) Thomas S. et al.: Exudate-handling mechanisms of two foam-film dressings, Journal of wound care, vol. 17, no 7, July 2008

3) Drug Tariff Prices May 2013

4) Curtis, Unit Cost of Health and Social Care 2011 

Længere bæretid betyder, at der skal færre bandageskift til for hvert sår. Det betyder, at der kræves mindre sygeplejetid til at skifte bandager. Graferne nedenfor sammenligner Biatain Silicone med to konkurrerende bandager. Da Biatain Silicone er bedre til at håndtere ekssudat, kan bandagen bæres i længere tid, hvilket reducerer antallet af bandageskift og således reducerer de samlede omkostninger (3,4).

 

grafer, der sammenligner Biatain Silicone med to konkurrerende bandager

Luk

Kortere tid til heling reducerer omkostningerne

Kortere helingstid betyder færre ressourcer til materialer og bandager og mindre sygeplejetid. Læs mere
Luk

Reference

1) J Posnett, et.al. The resource impact of wounds on health-care providers in Europe. Journal of Wound Care Vol. 18, no. 4, 2009
2) D. Leaper, et al. The Use of Biatain Ag in hard-to-heal Venous Leg Ulcers: Meta-analyse af randomiserede kontrollerede studier Accepteret for publikation 

Udgifterne til inficerede sår, der er svære at hele, påvirkes af langvarig og intensiv behandling samt forlænget indlæggelse og specialbehandling, herunder eventuelt også kirurgiske indgreb (1).

Ved at reducere helingstiden kan du spare betydelige ressourcer, herunder sygeplejetid, antal bandager, antibiotika, diagnostik og overflytningsomkostninger og samtidig forbedre livskvaliteten for dine patienter.

Det er bevist, at Biatain® Ag giver hurtigere sårheling (2).

Lær mere om Biatain Ag

Luk
Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion