Hvad er urininkontinens (vandladningsproblemer) hos mænd?

Der er mange myter og forkerte opfattelser om urininkontinens (UI). Kend sandheden om inkontinens og få den hjælp, du har brug for til at have en aktiv dagligdag. Læs mere om urininkontinens
Luk

Blære- (eller urin-) inkontinens er utilsigtet tab af urin, der forekommer, når den muskel (lukkemuskel), der holder blærehalsen lukket, ikke er stærk nok til at holde urinen i blæren.

Nogle fakta om UI

 • Over 2 millioner mænd lider af UI
 • UI kan også opstå, når blæremusklerne trækker sig for kraftigt sammen, eller når blæren ikke tømmes regelmæssigt og fuldstændigt
 • Hos mænd er UI ofte relateret til et medicinsk problem eller til behandlinger, der omfatter prostatakirtlen, herunder forstørret prostatakirtel eller fjernelse af prostatakirtlen på grund af kræft
Luk

Urinvejene består af nyrer, urinledere, blære og urinrør. Nyrerne fjerner affaldsstoffer fra blodet, og urinen løber derefter ned i urinlederne og opbevares i blæren, indtil den tømmes ud via urinrøret. Årsagerne til urininkontinens (vandladningsproblemer) hos mænd kan defineres således:

 • Urininkontinens (blærekontinens) skyldes en svaghed eller manglende evne til at kontrollere vandladningen. Der er mange årsager til inkontinens. Stressinkontinens er den mest almindelige type. Den forekommer, når lukkemusklen til urinblæren er svækket, og lukkemusklen ikke kan hindre, at urin løber ud, når trykket i maven øges, f.eks. ved hoste eller nys.

 • Trang eller urgeinkontinens forekommer, når blæremusklen trækker sig sammen på et ubelejligt tidspunkt. Derved opstår pludselig voldsom tissetrang, som ofte ikke kan undertrykkes. Blærens sammentrækninger sker uafhængigt af mængden af urin i blæren. Trang- inkontinens kan skyldes nerveskade, sklerose, infektion eller blærekræft. Hos mænd kan en godartet, forstørret prostatakirtel også give trang-inkontinens. Der findes gode behandlingstilbud, som kan tilpasses sværhedsgraden af og årsagen til lækagen.

Kilde: Sundhed.dk

Nogle fakta om urininkontinens

Grundlæggende er der mange myter og forkerte opfattelser af urininkontinens. Kend sandheden om inkontinent, og få den hjælp, du har brug for til at leve et aktivt liv.

 • Over 2 millioner mænd lider af urinkontinens på verdensplan

 • Hos mænd er urininkontinens ofte relateret til et medicinsk problem eller til behandlinger, der omfatter prostatakirtlen, herunder forstørret prostatakirtel eller fjernelse af prostatakirtlen på grund af kræft.

 

Læs mere om urininkontinens her

Symptomer og årsager

Hvad er tegnene på inkontinens?

Hvad er tegnene på inkontinens?

Kan du have inkontinens? Lær, hvordan blæren fungerer og udfyld en spørgeundersøgelse for at se, om du udviser tegn på inkontinens. Tegn på inkontinens
Luk

Hvordan fungerer en normal blære?

Blæren er et hult organ i den nedre del af maveregionen. Den opbevarer urin, det væskeformige affald, som produceres af nyrerne. Urin

urinvej – mandens krop

 passerer fra hver nyre ind i blæren gennem et rør, som kaldes en urinleder. Urin forlader blæren og løber ud af kroppen gennem et andet rør, som kaldes urinrøret.

 

Efterhånden som blæren fyldes med urin, udøves der et tryk på dens vægge, hvilket du oplever som et behov for at lade vandet. Det får hjernen til at sende en besked til det muskellag, der omgiver blærens indvendige hinde, hvilket tvinger musklen til at trække sig sammen (stramme til), så urinen presses ud af blæren.

Samtidig slapper lukkemusklen, der omgiver urinrøret, af og lader urinen løbe ud af kroppen. Denne process kræver, at nerver og muskler samarbejder for at forhindre urinlækage. En beskadigelse, svækkelse eller tilskadekomst, som påvirker en af disse muskler eller nerver, kan give anledning til inkontinens.

 

 

Udviser du tegn på inkontinens?

Herunder er nogle simple spørgsmål, som du kan tænke over, inden du snakker med din læge:


Sker urinlækagen uventet?

Ja

Nej

 

Hvor meget lækker?

Nogle få dråber
Vådt undertøj
Vådt tøj

 

Lækker du urin, når du:

Hoster?
Nyser?
Ler?
Bøjer dig?
Løfter?
Skifter position (eksempelvis fra siddende eller liggende til stående stilling)

 

Lækker du urin løbende i løbet af dagen?

Ja
Nej

 

Lækker du urin, mens du sover?

Ja
Nej

 

Påvirker urinlækage din tilværelse?

Ja
Nej

Hvis du svarede ja til nogen af disse spørgsmål, eller hvis du mener, at inkontinens forhindrer dig i at nyde livet, så snak med din læge. Lægen kan diagnosticere den type inkontinens, du har, og hjælpe dig med at finde den mest effektive behandlingsform.

 

Læs her om Coloplast Care, og få mulighed for at tale med dedikerede sygeplejersker, som du kan ringe til, hvis du har brug for rådgivning.

Luk
Hvad forårsager inkontinens?

Hvad forårsager inkontinens?

Vidste du, at inkontinens ikke er en sygdom, men derimod et symptom? Lær mere om inkontinens
Luk

Inkontinens kan forårsages af:

 • Fjernelse af prostata
 • Infektioner eller medicin
 • Sygdomme
 • Urinrørsforsnævring
 • DESD (Detrusor External Sphincter Dyssynergia)
 • Bækkentraume
 • Rygmarvsskade
 • Dissemineret sklerose
 • Neurologiske lidelser

Årsagen til inkontinens og den indvirkning det har på nerverne eller musklerne vil afgøre, hvilken type inkontinens du har.

 

Hvilke typer inkontinens findes der?

 

Stress-inkontinens

Er utilsigtet udslip af urin, når der udøves tryk på blæren, for eksempel når du hoster, nyser, ler eller løfter noget tungt. Det er den mest almindelige type inkontinens efter en prostatakræftoperation.

 

Tranginkontinens

Forekommer, når blæren trækker sig sammen på det forkerte tidspunkt og giver dig en fornemmelse af, at du skal lade vandet med det samme, selv om du måske lige har tømt din blære.

 

Overløbsinkontinens

Er lækage, der forekommer, når blæren ikke tømmes ordentligt. Det kan skyldes andre medicinske tilstande, såsom en forstørret prostatakirtel eller indsnævring af urinrøret.


Total inkontinens

Er kontinuerlig lækage af urin på grund af en total defekt i lukkemusklen.

 

Blandet inkontinens

Er en kombination af forskellige inkontinenstyper. Dette kan være vanskeligt at diagnosticere, da én type kan dække over de øvrige.

Luk

Behandlingsmuligheder

Kan inkontinens behandles uden operation?

Uanset hvilken type inkontinens du har, er der behandlingsmuligheder, som kan hjælpe, inklusive nogle som ikke involverer operation. Ikke-kirurgiske alternativer
Luk

Ingen enkeltstående inkontinensbehandling virker for alle. I nogle tilfælde kan behandling for én type inkontinens rent faktisk forværre en anden. Det er en god idé at drøfte alle mulighederne med din læge.

Hvordan behandles urininkontinens?

Der findes mange behandlingsmuligheder også uden operation. Behandlingen af urininkontinens afhænger af, om der er tale om urin- eller tran/urge- inkontinens. Det kan dreje sig om simple ændringer i levevis, optræning af bækkenbund eller medicinsk behandling. Endelig kan man for nogle typers vedkommende foretage kirurgisk behandling. For de fleste kan de opnå en forbedret livskvalitet eller helt blive helbredt.

 

Ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder omfatter:

 • Absorberende produkter (bind)
 • Katetre, interne eller eksterne
 • Inkontinens- eller penisklemmer
 • Adfærdsændring
 • Kegel-øvelser
 • Begrænsning af væskeindtagelse
 • Timet vandladning
 • Medicin
 • Ændring af eksisterende medicin
 • Ny medicin

Hvis disse valgmuligheder ikke er egnet til den type inkontinens, du oplever, eller din livsstil, er der også minimalt invasive kirurgiske alternativer, som kan overvejes.

Luk

Hvilke kirurgiske former for behandling findes der mod inkontinens?

Virtue-slyngen for mænd er en behandling, der giver en permanent løsning ved inkontinens. Efter operationen, og når helingsforløbet er overstået, kan du nyde den aktive dagligdag, du havde før, uden frygt for lækage. Kirurgiske behandlingsmuligheder
Luk

Hvorfor kirurgisk behandling? 

Ingen enkeltstående inkontinensbehandling virker for alle. I nogle tilfælde kan behandling for én type inkontinens rent faktisk forværre en anden. Det er en god idé at drøfte alle mulighederne med din læge.


Kirurgiske behandlingsmuligheder kan være en permanent løsning ved inkontinens. Disse omfatter: 

• Slynge

• Kunstig urinvejslukkemuskel (AUS) 

 

Overvej at bruge en slynge

Når dit inkontinensproblem er blevet vurderet af en læge eller urolog, kan det være, at den bedste behandling er en bulbourethral slynge, såsom Coloplasts Virtue®-slynge for mænd.

Virtue-slynge for mænd

Virtue®-slyngen er fremstillet af et blødt, fleksibelt netmateriale af polypropylen. Den implanteres for at støtte og hæve urinrøret. Med forsigtig kompression kan den hjælpe med at forebygge urinlækage.

 

Virtue anlægges normalt under en ambulant procedure. Når den er implanteret, vil du være nødt til at begrænse dine aktiviteter i en kort periode, så den kan hele ordentligt og optimere effekten. Når helingsforløbet er gennemført, kan du nyde den aktive dagligdag, du havde før, uden frygt for lækage.

slyngeoperation for mænd

Luk

Hvad sker der før, under og efter operationen?

Hvad sker der før operationen?

Før operationen er det vigtigt, at din inkontinens diagnosticeres korrekt for at sikre, at du får den bedst mulige behandling. Før operationen
Luk

Din læge vil have brug for en fuld sygehistorie og information om dine vandladningsvaner. Det er vigtigt at give en nøjagtig beskrivelse af de problemer, du har, såsom hvornår og under hvilke betingelser du har problemer med lækage.

Du vil muligvis have gavn af at holde regnskab med dine vandladningsvaner i en journal, som du kan vise din læge. Denne 24-timers vandladningsdagbog bør inkludere oplysninger som for eksempel, hvad du spiser, hvad du drikker, hvor mange gange du lader vandet, og hvorvidt du har lækageepisoder.

Vandladningsdagbog (klik for at downloade som PDF)

vandladningsdagbog


Speciallæger, såsom urologer, bruger andre tests til at måle:

 • Den mængde urin, der er i blæren, før vandet lades
 • Urinens kraft, når den forlader kroppen
 • Internt tryk i blæren, efterhånden som den fyldes op med urin
 • Kontrol med urinrørets lukkemuskler

Nogle almindelige tests, som anvendes til at diagnosticere inkontinens, er:

 • Urinanalyse
 • Stress-test
 • Resturin efter vandladning
 • Urodynamisk test
 • Cystoskopi
Luk

Efter operationen. Hvad nu?

For at optimere effekten af Virtue®-slyngen for mænd skal du begrænse dine aktiviteter efter operationen i en kort periode. Det vil give det hele tid til at heles og hjælpe dig med at få mest ud af Virtue®-slyngen. Efter operationen
Luk

Hjælp med at få mest ud af din Virtue®-slynge for mænd ved at følge disse retningslinjer i konsultation med din læge. 

 • Efter operationen er det vigtigt at holde dit bækkenområde så stille som muligt, så det kan hele fuldstændigt.
 • Det er ikke ualmindeligt at opleve nogen smerte på incisionsstedet efter operationen. Smerten skal kontrolleres med den smertestillende medicin, som din urolog ordinerer.
 • Postoperativ smerte burde fortage sig inden for fire uger. Hvis du stadig har smerter efter dette tidsrum, skal du kontakte din urolog.
 • Ud over den smertestillende medicin kan din urolog ordinere et afføringsmiddel og/eller antibiotika, som kan bruges efter din procedure. Sørg for at følge instruktionerne i, hvordan de skal tages.

Din urolog vil muligvis have andre retningslinjer, som du skal følge.

Luk
Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion