Sådan søger du økonomisk støtte

Hvor det er tilladt i henhold til nationale love, regler og faglige adfærdskodekser, vil Coloplast Danmark A/S gerne yde økonomisk støtte til fremme af faglig uddannelse.

 

 • Ønsker du at søge støtte til faglige arrangementer eller deltagelse i nationale og internationale årsmøder eller          konferencer, er reglerne for ansøgning ændret pr. 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 må medicovirksomheder, som er medlem af MedTech Europe (Den europæiske paraplyorganisation for brancheforeninger EUCOMED og EDMA), ikke længere yde direkte støtte til en sundhedsperson til 3. parts konferencer eller møder.
 • I stedet vil det være afdelingsledelsen på sygehuset eller den kommunale ledelse i hjemmeplejen, som skal søge om   økonomisk støtte. Vær opmærksom på, at beløbet, der søges, skal udbetales til en afdelings – eller fondskonto.   Afdelingsledelsen eller kommunen beslutter selv efterfølgende, hvilken sundhedsperson, der skal have gavn af   sponsoratet.
 • For at kunne ansøge skal der udfyldes et ansøgningsskema med obligatoriske oplysninger samt vedlægges   dokumentation for det beløb, man ønsker at ansøge om.
 • Efter afholdelse af uddannelsesarrangementet indsendes bilag på anvendt beløb til Coloplast

Søg under 1500 Euro

Læs mere om processen
Luk

Søg under 1500 Euro

Processen er som følger:

 • Vi anbefaler, at der som udgangspunkt søges om økonomisk støtte mindst tre måneder inden arrangementets start
 • Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til edugrantdk@coloplast.com
 • Ansøgningen behandles af Coloplast Danmark A/S Grant Committee.
 • Ansøgningens kontaktperson får svar fra Coloplast indenfor 2-4 uger. Ved positivt tilsagn vil kontaktpersonen modtage en kontrakt  til underskrift. (OBS kontrakten skal underskrives af afdelingsledelsen eller den kommunale ledelse).
 • Kontrakt returneres til Coloplast og overførsel af beløb vil igangsættes og kan forventes modtaget indenfor 2-3 uger.
 • Efter afholdelse af uddannelsesarrangementet indsendes bilag på anvendt beløb til Coloplast.
 • Vær desuden opmærksom på at det er ansøgerens ansvar at anmelde støtten til sundhedsstyrelsen.
 • Du kan se mere om ansøgningsprocessen her
 • Download ansøgningsskema på dansk HER (Klik på "Denmark" til højre på siden).
Du kan se mere om regler for økonomisk støtte/sponsorater fra Medicovirksomheder her: Pjece til Medicoindustriens pjece ”Medicoindustriens sponsorvejledning” og pjece ”De danske tilknytningsregler 2014”
Luk

Søg over 1500 Euro

Læs mere om processen
Luk

Processen er som følger:

Vi anbefaler, at der som udgangspunkt søges om økonomisk støtte mindst 60 dage inden arrangementets start. Men gerne 90 dage inden arrangementets start.

 • Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til urologygrant@coloplast.com 
 • Ansøgningen behandles af Coloplast A/S Urology Grant Committee.
 • Ved positivt tilsagn vil kontaktpersonen modtage en kontrakt  til underskrift. (OBS kontrakten skal underskrives af afdelingsledelsen eller den kommunale ledelse).
 • Kontrakt returneres til Coloplast og overførsel af beløb vil igangsættes og kan forventes modtaget indenfor 60 dage
 • Efter afholdelse af uddannelsesarrangementet indsendes bilag på anvendt beløb til Coloplast. 
 • Der gøres desuden opmærksom på at det er ansøgerens ansvar at anmelde støtten til sundhedsstyrelsen. 

Download ansøgningsskema HER

Luk
 • Det er vigtigt at slå fast, at Coloplast fortsat er positiv overfor at yde økonomisk støtte/sponsorat til sundhedspersoner – nu skal der blot ansøges på en ny måde.
 • Politisk støtte fra Coloplast Danmark A/S må aldrig være betinget af nogen form for nuværende eller potentielle fremtidige køb, leasing, anbefaling, recept, brug, levering eller indkøb af Coloplasts produkter eller tjenester.
 • Coloplast Danmark A/S yder ikke økonomisk støtte til individuelle sundhedspersoner. Den økonomiske støtte skal søges af ledelsen i en sundhedsorganisation. Ledelsen, der modtager tilskuddet, er eneansvarlig for udvælgelse af de enkelte deltagere. Dette vil udtrykkeligt fremgå af den skriftlige kontrakt. 
 • Alle ansøgninger om økonomisk støtte skal indsendes til og godkendes af Coloplast Danmarks Grant Committee. Internationale arrangementer skal være "Godkendt" i MedTech Europe Conference Vetting System (CVS), som en forudsætning for at få ydet økonomisk støtte.
Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion