Klinisk evidens for katetre og andre produkter | Coloplast - Coloplast Danmark A/S

Engangskatetre

Oversigt over evidens for hydrofil coatede katetre

Intermitterende kateterisation (IC) er metoden, der udgør den "gyldne standard" for blæretømning hos patienter med rygmarvslæsioner og neurogen blæredysfunktion. Se oversigten over studier
Luk

Ren intermitterende kateterisation:

  • SpeediCath® Compact til mænd, klinisk studie.                                       Sikkerheden ved brug af et nyt kompakt kateter til mænd med neurogen blæredysfunktion: Et randomiseret, cross-over, ublindet studie. Spinal Cord11.2. 2011 1-7
  • SpeediCath® Compact til mænd, klinisk studie.                                      - Residualurin efter intermitterende kateterisation af mænd ved brug af et nyt kateter (SpeediCath Compact til mænd) og et traditionelt kateter til mænd (SpeediCath). Spinal Cord (2011) 1-5
  • The Length of the Male Urethra.                                                               Clinical Urology International Braz J Urol vol.34 (4): 451-456, July - August 2008


Urinvejsinfektioner:

 

Urinrørstraume:

Luk

Uridomer

Klinisk evidens for uridomer

Se oversigten over studier
Luk

Oversigt over studier:

  • Randomiseret cross-over studie                                                                      – evaluering af indvirkningen af patienters livskvalitet og tilfredshed ved brug af uridomer versus bleer til inkontinente mænd
  • Conveen® Optima - Gør mere muligt.                                                               A comparative study of two types of urinary sheaths: Pemberton et al: Nursing Times, 2006, 102(7); 36-41
Luk

Analirrigationssystem

Klinisk evidens for Peristeen®

Det er klinisk påvist, at behandling med Peristeen® forbedrer afføringsproblemer hos neurogene patienter. Mere end 1.000 patienter har evalueret behandlingsmodaliteten. Få mere at vide om resultaterne
Luk

Et studie vedrørende analirrigationssystemet

Litteraturhenvisninger

  1. Christensen P et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal-cord injured patients. Gastroenterology 2006;131:738-747.3.
  2. Faaborg PM et al. Long-term outcome and safety of transanal colonic irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2009;47:545-549.4.
  3. Emmanuel A. Review of the efficacy and safety of transanal irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2010;48:664-673.

Mange kliniske studier og anmeldelser er blevet offentliggjort om analirrigation og anvendelse af Peristeen. Over 1.000 patienter har evalueret behandlingsmodaliteten. Peristeen reducerer symptomer på forstoppelse og afføringsinkontinens. Et stort, randomiseret og kontrolleret forsøg undersøgte effekten og sikkerheden af Peristeen sammenlignet med konservativ behandling af afføringsproblemer – defineret som tilpasning af diæt og væske, regelmæssig aktivitet og brug af afføringsmiddel eller lægemidler mod forstoppelse (1).

Figur 1 og 2: En betydelig reduktion i symptomerne på forstoppelse og afføringsinkontinens ved anvendelse af Peristeen sammenlignet med konservativ behandling.

Fig. 1: En betydelig reduktion i symptomer på forstoppelse fra 13,2 til 10,3 ved anvendelse af Peristeen sammenlignet med konservativ behandling.

Fig. 2: En betydelig reduktion i symptomer på afføringsinkontinens fra 7,3 til 5,0 ved anvendelse af Peristeen sammenlignet med konservativ behandling.

 

Det er blevet påvist, at Peristeen er sikker at anvende

Figur 3 og 4: Anvendelse af Peristeen reducerer tiden brugt på tarmtømning betydeligt og er blevet påvist at være sikker.

Fig. 3: Tid brugt på behandling af afføringsproblemer var reduceret fra 74,4 til 47,0 minutter ved anvendelse af Peristeen (2).

Fig. 4: Bivirkninger: liste over bivirkninger ved anvendelse af Peristeen (3).

  • Mindre bivirkninger blev rapporteret hos 48 % af patienter i et langvarigt forsøg
  • En ikke-dødbringende tarmperforation forekom ud af ~ 50.000 irrigationer

 

Oversigt over de enkelte studier:

Luk
Luk

Gratis vareprøve

Tak for din bestilling

Ordren er afgivet

Se skrivebordsversion